Specijalistička ordinacija iz oblasti pedijatrije – imunologije
Kontakt: 018 513 929, 065 9474 394
Radno vreme: radnim danom 09-20h, subotom 10-14h

Svetlana Kamenov

Imuno Kamenov > Doctors > Svetlana Kamenov

Profil

Prim dr sci med Svetlana Kamenov

Edukacija: medicinski fakultet, magisterijum iz imunologije i alergologije, specijalizacija iz pedijatrije, doktorat medicinkih nauka iz oblasti imunologija i pulmologija, primarijus

Predmet rada i interesovanja:

pedijatrija, pulmologija, imunologija, alergologija, integrisana medicina, prevencija i lečenje bolesti, promocija zdravlja.

alergijske i inflamatorne bolesti respiratornog sistema: astma, alergijski rinitis

Iskustvo: Rad u školskom dispanzeru, prevencija, dijagnoza i terapija astme, alergijskog rinitisa, funkcionalno ispitivanje plućnih funkcija. Vodila savetovalište za pulmologiju. Učestvovala u izradi protokola: Astma klinički put u dečjem uzrastu Republike Srbije. Redovni aktivni učesnik na kongresima Evropskog respiratornog društva i Evropskog udruženja za alergologiju i kliničku imunologiju od 1997. godine.

Član je Kraljevske srpske akdemije naučnika i umetnika od 2015. godine.

Društvene mreže