Prof. dr Borislav Kamenov, profesor Medicinskog fakulteta u Nišu

Edukacija: medicinski fakultet, magisterijum i subspecijalizacija iz imunologije i alergologije, specijalizacija iz pedijatrije, doktorat medicinkih nauka iz oblasti imunologije i eksperimentalne hematologije.

Usavršavanje: Dečja klinikqa Niš, Institut za majku i dete republike Srbije, Institut za eksperimentalnu medicinu VMA Beograd, Institut za imunologiju medicinskog fakulteta u Alberti, Edmonton, Kanada.

Predmet rada i interesovanja:

pedijatrija, imunologija, alergologija, integrisana medicina, prevencija i lečenje bolesti, promocija zdravlja.

Iskustvo: Načelnik odeljenja za imunologiju Dečje klinike u Nišu, odgovorni nastavnik za predmet Pedijatrija, Odgovorni nastavnik za subspecijalizaciju iz alergologije na Medicinskom fakultetu u Nišu, konsultatnt na različitim klinikama KC u Nišu (kardiologija, dečja hirurgija, ortopedija, ginekologija,  hematologija).

Mentor lekarima na specijalizaciji: pedijatrija, interna medicina, pulmologija, imunologija, i subspecijalizaciji iz alergologije.

Moderator za oblast imunologija u Pedijatrijskoj školi Srbije u proteklih 20 godina.

 

Prim dr sci med Svetlana Kamenov

Edukacija: medicinski fakultet, magisterijum iz imunologije i alergologije, specijalizacija iz pedijatrije, doktorat medicinkih nauka iz oblasti imunologija i pulmologija, primarijus

Predmet rada i interesovanja:

pedijatrija, pulmologija, imunologija, alergologija, integrisana medicina, prevencija i lečenje bolesti, promocija zdravlja.

alergijske i inflamatorne bolesti respiratornog sistema: astma, alergijski rinitis

Iskustvo: Rad u školskom dispanzeru, prevencija, dijagnoza i terapija astme, alergijskog rinitisa, funkcionalno ispitivanje plućnih funkcija. Vodila savetovalište za pulmologiju. Učestvovala u izradi protokola: Astma klinički put u dečjem uzrastu Republike Srbije. Redovni aktivni učesnik na kongresima Evropskog respiratornog društva i Evropskog udruženja za alergologiju i kliničku imunologiju od 1997. godine.

Član je Kraljevske srpske akdemije naučnika i umetnika od 2015. godine.