Integrisana medicina i imunologija

Prevencija i lečenje bolesti i stanja u kojima imunski sistem igra značajnu ulogu:

Smanjena otpornost i učestale infekcija

Infekcije bakterijama, virusima i gljivicama

Alergijske manifestacije na koži

Atopijski dermatitis

Kontaktni dermatitis

Opadanje kose

Alopetia areata

Gljivične infekcije

Alergijske manifestacije na respiratornim organima

Alergijski rinitis

Alergijska i zapaljenjska oboljenja oka

Astma

Alergijske manifestacije na digestivnom traktu

Alergijske reakcije na hranu

Intolerancija na hranu

Funkcionalni poremećaji digestivnog trakta

Zapaljenjske bolesti digestivnog trakta

Iritabilni kolon

Ulcerozni colitis

Crohnova bolest

Zapaljenjske bolesti zglobova i sinovijalnih membrana

Imunski poremeća hemopoetskog sistema

Sekundarne anemije

Leukopenije

Trombocitopenije

Oboljenja bubrega i mokraćnih puteva

Glomerulonefritis

Ponovljene infekcije mokraćnih puteva

Oboljenja endokrinog sistema

Dijabetes

Poremećaji štitaste žlezde

Oboljenja centralnog nervnog sistem

Autizam

Oboljenja krvnih sudova

Vasculitis

Bolesti endotela

Purpura Henoch Schonlein

Bolesti srca

Miocarditis

Coronaritis

Kardiomiopatije

Pericarditis

Aritmije

Autoimunske bolesti

Dijabetes

Autoimunske bolesti tireoideje

Reumatoidni artritis

Lečenje i prevencija napada astme

Inhalatorna terapija

Alergo test

Spirometrija

Bronhodilatatorni test

Bronhoprovokativni test